Compliance officer

Job description

Om Intergiro

Intergiro är ett e-pengainstitut med tillstånd från Finansinspektionen att ge ut e-pengar och tillhandahålla betaltjänster i Sverige och inom hela EU. Vi bygger en plattform genom vilken vi tillhandahåller betaltjänster till företagskunder och e-handlare, samt till konsumenter i samarbete med våra partners. Vi erbjuder bland annat betalkonton och korttjänster till företag och konsumenter samt kortinlösentjänster till e-handlare. Sedan vi erhöll vårt tillstånd har vi befunnit oss i startup-fasen och vi är nu inne i att skala upp verksamheten - vill du vara med på resan?

Om rollen

Som vår nya Compliance Officer kommer du ansluta till vårt Compliance-team i Stockholm. Dina huvudsakliga ansvarsområden är att genomföra analyser av verksamheten ur ett regulatoriskt perspektiv, bistå andra delar av verksamheten med råd och stöd, och ytterligare förbättra företagets arbete med att bekämpa penningtvätt. Det finns stora möjligheter att utforma rollen utefter dina egna ambitioner och intressen. Du kommer även att förbereda rapporter och presentera dem för relevanta grupper samt hålla och anordna utbildningar inom AML/CFT.

Om du har en gedigen bakgrund inom compliance och AML/CFT från en bank, fintech, ett finansiellt institut eller motsvarande är detta en fantastisk möjlighet att gå med i Intergiros strävan att förändra betaltjänstbranschen. Det här är en utmanande men enormt givande roll där du kommer att arbeta både självständigt och i tvärfunktionella teamprojekt. Vi erbjuder ett roligt och snabbväxande företag med flexibla arbetsvillkor och du kommer att ha autonomi att arbeta från vårt centralt belägna Stockholmskontor eller hemifrån större delen av tiden.

Arbeta som Compliance officer på Intergiro

Skapa och uppdatera riktlinjer, policies, rutiner och instruktioner inom företagets compliance-områden, rörande t.ex. betaltjänstlagen och penningtvättsregelverket

Arbeta med övergripande aktiviteter för att stävja penningtvätt och bedrägerier, inkluderande att kommunicera med tillsynsmyndigheter (t.ex. förbereda meddelanden och rapporter)

Tolka och implementera nya och modifierade regelverk samt säkerställa regulatorisk efterlevnad

Rådgivning till verksamheten inom olika regelverksfrågor

Samarbeta tillsammans med andra affärsområden och våra utvecklare för att förbättra och ge råd inom reglering och efterlevnad

Främja en positiv, proaktiv kultur för compliance i hela företaget

Vad Intergiro erbjuder

På Intergiro brinner vi för att skapa framtidens digitala betaltjänster men även för att skapa en meningsfull tillvaro för våra anställda. Vår kultur är entreprenöriell och internationell med stora och spännande utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter öppensinnighet och prestigelöshet och förväntar oss att du har starka åsikter men löst hållna och ständigt bidrar med dina egna erfarenheter och idéer. Den idealiska kandidaten är någon som tänker självständigt men arbetar tillsammans för att lösa komplexa problem


Job requirements

Kvalifikationer

Juristexamen eller motsvarande akademisk bakgrund

Minst 2 års erfarenhet av operativt och strategiskt arbete inom compliance

Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift

Hög nivå av integritet tillsammans med stark analytisk förmåga

God kommunikatör med en vilja att utbilda övriga verksamheten i compliance

Self-starter som trivs i en fartfylld scale up-miljö